ติดต่อเรา ชำระเงิน ข่าวสารของทางร้าน ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำไม่ใช้ไฟฟ้าประวัติและผลงาน
เมนูหลัก
Home
Contact Us
Member
แนะนำอาชีพลงทุนน้อย
รายละเอียดสินค้าและบริการ
จำหน่ายกระดาษ Photo จากโรงงาน
โปรแกรมสำเร็จรูปซื้อมาขายไป
สินค้าจัดรายการ Promotion พิเศษ
Web Board รวม
About Us
ทะเบียนพาณิชย์
บริษัทขนส่ง
อัตราค่าส่ง EMS
สิทธิพิเศษ Dealer ร้าน BCRMshop
เปิด lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เปิดหอกลั่นน้ำมันปาล์ม
xxx คนโกงหลอกขายสินค้าให้โอนเงิน
Link เพื่อนบ้าน หมึก Inkjet Tank
www.InkJetServices.com
www.inkworldshop.com
ร้านบีเน็ต (อุดรธานี)
แท้งค์รุ่นต่างๆ (Tank)
R1800
C45
CX3700
C67
CX4700 (Dry ink)
CX4700 (Durabrite Ultra)
Brother MFC-215C
Canon IP1600
R230
R210
CX2800
PM2000C (Japan)
PM3000C (Japan)
C58 (Dry ink)

เปิด lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

                   6 มิถุนายน 2551

เรื่อง ดำเนินการเปิด lab เพาะเนื้อเยื่อพืช

เรียน กรรมการและ Dealer ที่สนใจ

    เนื่องจากห้องปฏิบัติจะแล้วเสร็จวันที่ 20 กรกฎาคม 2551 นี้ งบประมาณ  250,000 บาท(เฉพาะอุปกรณ์) พื้นที่ 85 ตารางเมตรสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอีก 10 ตารางเมตร ส่วนของห้องเตรียมสาร 

แผนการดำเนินงาน
  1. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากปาล์มมีปัญหาเรื่องพันธ์ที่ดี เพราะการที่เรานำเมล็ดจากต้นที่เราเห็น
ว่าผลโตให้ลูกดกนั้นไม่ใช่จะได้ต้นที่ให้ผลผลิตดีแบบนั้นนะครับ   ต้นปาล์มที่ปลูกในเมืองไทยได้ดีต้องเป็นต้น
ลูกผสม 2 สายพันธ์เท่านั้น คิดดูนะครับ    ต้นที่เราเห็นเป็นลูกผสม a50%+b50% เราเอาผลที่ได้จากต้นนี้ไปปลูก
ลูกของต้นนี้มีความเป็นไปได้ ขนาดไหนครับคิดดู  โอกาสยากที่จะได้ลูกผสม เหมือนเดิมครับ  ชาวสวนปาล์มปัจจุบัน
ถูกหลอกกันมาก   และถึงแม้จะควบคุมอย่างดีในการผสมต้นพันธ์และแม่พันธ์ 2 สายพันธ์ก็มีโอกาสจะได้ลูกผสม
ที่ไม่ใช่ 50 : 50  ครับ แต่ % ที่จะได้ลูกผสมที่ถูกต้องก็สูงกว่า
   แต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โอกาสที่จะได้ทุกอย่างเหมือนต้นแม่ มี % สูงกว่ามากครับ นี้คือเหตุผลที่ทำให้เราศึกษาและ
เปิดห้อง lab
  2. ระหว่างรอผลผลิต ของปาล์ม มันใช้เวลาเพาะนานกว่ากล้าจะโตและอื่นๆ ดังนั้นระหว่างนั้นทางห้อง lab สามารถเพาะ
เนื้อเยื่อพืชชนิดอื่นที่ใช้เวลาน้อยกว่า และขายได้เงินมาเป็นค่าใช้จ่าย ระหว่างรอ เช่น กล้วยไม้ ไม้ใบต่างๆ ไม้ด่าง
พืชเศรษฐกิจ พืชหายาก  เป็นต้น
  3. สร้างโรงเรือน (สามารถจำหน่ายเป็นไม้นิ้วหรือไม้ขวดได้)
  4. สร้างแปลงสาธิต (จำหน่ายต้นพันธ์ ทำสวนไม้ตัดดอก สวนไม้ใบ จำหน่าย)
  5. จำหน่ายผลผลิต และรับเพาะเนื้อเยื่อแก่เกษตรกร 
  6. ส่วนของอนาคตสร้างพืชสายพันธ์ใหม่ โดยเพิ่มโครโมโซมพืชและผสมสร้างสายพันธ์ลูกผสม อันนี้กำลังศึกษาไว้มีความเชี่ยวชาญและศึกษาอย่างถี่ถ้วนก่อนครับ
  ***จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1 ปี ขึ้นกับแผนการตลาดและความสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานด้วยครับ***

  แผนดำเนินการพอประมาณรายละเอียดมากๆ จะแจกแจงให้กับหุ้นส่วนอีกครั้งนึงครับ หรือแล้วแต่กรรมการชุดปัจจุบัน
ว่าเห็นสมควรประการใด

มีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ

หมายเหตุ เป็นธุระกิจต้องใช้เวลาแต่เงินลงทุนก็เท่าที่แจ้งไปครับ ส่วนอุปกรณ์สิ้นเปลืองก็จะเป็นพวกขวดแก้ว สารเคมี และค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการเพาะเนื่อเยื่อ แต่อันนี้ไม่มีปัญหาเนื่องจากจ่ายตามผลงานที่ได้ ดังนั้น % ได้กำไรแน่นอน ถ้าหากมีการขยายเป็นโรงเรือนก็จะมีรายจ่ายส่วนของที่ดิน,ตัวอาคาร,ระบบน้ำ, ค่าจ้างคนดูแล, แต่จะเน้นเป็นระบบไฟฟ้าให้น้ำเป็นเวลา โดยไม่ต้องให้คนนั่งรดน้ำ เป็นต้น

 

05/12/2555  เปิด lab เพาะเนื้อเยื่อ
     1 รับเพาะเนื้อเยื่อพืช กล้วยไม้ (เพาะเมล็ดหรือปั่นเนื้อเยื่อ) ราคาแล้วแต่จำนวนที่สั่งผลิตครับ
          500  - 1000 ต้น  ต้นละ  5.0 บาท
         1001 - 5000 ต้น  ต้นละ  4.5 บาท
     2 รับผลิตหัวเชื้อเห็ดทุกชนิด ผลิตเชื้อในอาหารวุ้นหรือในเมล็ดข้าวฟ่างหรือข้าวเปลือก  กรณีต้องการให้
        ผลิตหัวเชื้อเห็ดที่ยังไม่มีในท้องตลาดหรือต้องการผลิตหัวเชื้อเองกรุณานำดอกเห็ดที่สมบูรณ์เพื่อนำมา
       เลี้ยงเชื้อ ใช้ระยะเวลาเลี้ยงในอาหารวุ้นประมาณ 10-20 วัน ในข้าวฟ่างหรือข้าวเปลือกอีก 10-15 วัน (มีระบบตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแอบแฝงมั่นใจได้ 100% 
      พร้อมนำไปเพาะหรือขยายเชื้อต่อไป) กรณีต้องการจำนวนมากๆ สามารถผลิตได้ตามจำนวนที่ต้องการใช้ระยะเวลาเพียง 2-3 เดือน (10,000-100,000 ขวด)
           ราคาจำหน่ายเชื้อเห็ดทั่วไป (ชำระเงินก่อนส่งหรือเพาะเนื้อเยื่อในระยะเวลา 3 เดือน กรณีไม่สามารถผลิตได้จะคืนเงินให้ทั้งหมดเต็มจำนวน (ยกเว้นกรณีเห็ดบางชนิดที่ใช้ระยะเวลาในการเดินเชื้อนานแต่จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ))
         1. เชื้อเห็ดในอาหารวุ้น  PDA  ขวดละ 80 บาท (ขวดเหล้าแบน) ไม่แนะนำสำหรับเกษตรกร
         2. เชื้อเห็ดในข้าวฟ่างหรือข้าวเปลือก ขวดละ 10 บาท(ขนาดขวดโซดาวันเวย์)
         3. ผลิตหัวเชื้อจากดอกเห็ดครั้งละ 1000 บาท เลือกได้จะเอาเชื้อเห็ดในอาหารวุ้น 15 ขวดหรือในเมล็ดข้าวฟ่างหรือข้าวเปลือก 130 ขวด ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน
         4. ผลิตเห็ดที่ต้องการอุณหภูมิต่ำมากๆ จะมีค่าบริการในส่วนของค่าไฟเพิ่มเติม  5000 บาท ทุก 3 เดือน

23/01/2556
   ทดสอบเปิดดอกเห็ดในขวดแก้ว โดยใช้อาหารรุ่นทดสอบ 1
 1 เห็ดโคนญี่ปุ่น สามารถออกดอกได้ 2 รุ่น ในระยะเวลาทุก 10 วันได้เก็บดอก 1 ครั้ง ได้ครั้งละ 2-5 ดอก ยาว10-13 เซนติเมตร ขนาดดอกประมาณเหรียญ 5 บาท
 2 เห็ดนางฟ้าภูฐานดำ  สามารถออกดอกได้ 2 รุ่น ในระยะเวลาทุก 13 วันได้เก็บดอก 1 ครั้ง ได้ครั้งละ 1 ดอก ยาง 6-8 เซนติเมตร 

 
 เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดเพิ่มเติม
 1 เห็ดนางรม (ซื้อดอกเห็ดจากห้าง)
 2 เห็นหูหนู (ซื้อดอกเห็ดจากห้าง)
หมายเหตุ ที่เลือกซื้อดอกเห็ดใหม่จากห้างเนื่องจากเคยเลือกซื้อจากตลาดแล้วเกิดการปนเปื้อนค่อนข้างสูงมาก
    โดยจะมีเชื้อแอบแฝง ซึ่งจะแสดงตัวให้เห็นในระยะเวลา 1 เดือนผ่านไปแล้ว ดังนั้นทางร้านจึงพยายามคัด
  กรองเลือกซื้อดอกเห็ดจากห้างแทนเพื่อลดการปนเปื้อนจากเชื้อ
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
เช็คเที่ยวบิน
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
สาระความรู้
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
Knowledge Center
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ผู้จัดการ
มุมนักเสี่ยงโชค
ผลสลากออมสิน
ตรวจผลล็อตเตอรี่
Home|Contact Us|Member|แนะนำอาชีพลงทุนน้อย|รายละเอียดสินค้าและบริการ|จำหน่ายกระดาษ Photo จากโรงงาน|โปรแกรมสำเร็จรูปซื้อมาขายไป|สินค้าจัดรายการ Promotion พิเศษ|Web Board รวม|About Us|ทะเบียนพาณิชย์|บริษัทขนส่ง|อัตราค่าส่ง EMS|สิทธิพิเศษ Dealer ร้าน BCRMshop|เปิด lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช|เปิดหอกลั่นน้ำมันปาล์ม| xxx คนโกงหลอกขายสินค้าให้โอนเงิน

ศูนย์ซ่อม Inverter plc  จำหน่ายกระดาษ Photo ราคาส่งจากโรงงาน, วางระบบเขียนโปรแกรม, จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป, หมึกพิมพ์ Inkjet, Durabrite Ultra, แท้งค์(Tank), สินค้าอื่นๆอีกมากมาย   แหล่งรวบรวมงานประมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   เว็บไซต์ จำหน่าย น้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ   ด อ ย อิ น ท น น ท์  ด อ ท  ค อ ม       อันดามัน ไข่มุกแห่ง
เอเซีย ท่องเที่ยว
ได้ทุกวัน
เราจะทำให้คุณอยากมาเที่ยว
อันดามัน  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com